หนังสือการจัดการภัยพิบัติ

พลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมใจสู้ภัยพิบัติ

  

เนื้อหาในหนังสือ

- จากคลื่นสึนามิ สู่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาของเครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา
- พลัง...สู้ภัยด้วยใจชุมชนของเครือข่ายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
- จากวิกฤตน้ำท่วมซ้ำซาก ถึงต้นแบบบ้านลอยน้ำของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
- ศูนย์เรียนรู้จัดการภัยพิบัติ วิถี โหนด นา เล ของตำบลท่าหิน คาบสมุทรสทิงพระ สงขลา
- พลังความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติของเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน

ประสบภัย ประสบการณ์ ประสานเพื่อน

  

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิแล้ว 1 ปี โดยผู้ประสบภัย-ผู้ประสานงาน ได้รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ทั้งหมดมาเพื่อเป็นความรู้

เนื้อหาที่สำคัญ
- ฟื้นฟูชุมชนอันดามันหลังสึนามิ
- ฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ
- หลากหลายลีลากับการพัฒนาหลังสึนามิ
- การฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิของประเทศต่าง ๆ ในเอเซีย
- เรื่องราวการฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิในจังหวัด ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล

 

"สึนามิ" คลื่นแห่งการปฏิรูป

  

เนื้อหาในหนังสือ

สึนามิ : คลื่นแห่งการเรียนรู้
บทที่ 1 บทเรียนและประสบการณ์ในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
บทที่ 2 บทเรียนจากการฟื้นฟูชีวิตและชุมชนผู้ประสบภัยสึนามิ
บทที่ 3 ความงอกงามของขบวนการประชาชนหลังภัยสึนามิ
บทที่ 4 บทเรียนภัยพิบัติสู่การปฏิรูป
บทที่ 5 เรื่องเล่าจากผู้ประสบภัยและอาสาสมัครสึนามิ
บทที่ 6 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประสบภัยในต่างประเทศ

Pages

Subscribe to RSS - หนังสือการจัดการภัยพิบัติ