หนังสือการจัดการภัยพิบัติ

เล่าประสบการณ์ เครือข่ายชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

  

เนื้อหาในหนังสือ

- กลไกการขับเคลื่อนงานเครือข่าย
- รูปธรรมความสำเร็จ
- ประมวลภาพกิจกรรมประทับใจเครือข่าย
- ประวัติและผลงาน

 

กระบวนการเตรียมชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ

  

เรื่องราวกระบวนการเตรียมชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ กรณีชุมชนบ้านน้ำเค็ม ชุมชนที่แทบล่มสลายจากเหตุการณ์สึนามิ กลายมาเป็นชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการภัยพิบัติ

เนื้อหาที่สำคัญ

- สิบหลักการสำคัญของการจัดการภัยพิบัติ
- สี่ด้านการเตรียมรับวิกฤติ
- สี่อย่างด้านการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ
- เก้าเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย

สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน "คูสว่างดมเดล"

  

กระบวนการรับมือภัยพิบัติ โดยพลังชุมชน "คูสว่างโมเดล พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก"

เรื่องราวกระบวนการจัดการภัยพิบัติด้วยพลังชุมชนและเครือข่ายที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจ และสรุปบทเรียนของสมาชิกชุมชนผู้ประสบภัยนำ้ท่วมซ้ำซากและผสมผสานกับประสบการณ์ รวมทั้งภูมิปัญญาที่มี ทั้งนี้ยังเป็นการปฏิบัติการเบื้องต้นที่ต้องยังมีการพัฒนาต่อเนื่อง

 

Pages

Subscribe to RSS - หนังสือการจัดการภัยพิบัติ