Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

แกนนำภูเก็ตและเยาวชนร่วมกันสำรวจข้อมูลชุมชน ทำฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมอาชีพชุมชน ฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรม

(6 มี.ค.2564)
แกนนำชุมชน เยาวชน และทีมอาสาเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ลงสำรวจชุมชนในจังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลการสำรวจได้ลงพื้นที่ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนทีได้รับผลกระทบจากโควิด 19

อบรมอาสาสมัคร 5 อำเภอนครศรีธรรมราช ต่อเรือ ซ่อมเรือ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

(5-6 มี.ค.2564)
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการต่อเรือเพื่อชุมชนในยามเกิดภัยพิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ผู้ว่าฯระนองเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน

(1 มี.ค.2564)
ผู้ว่าฯระนองเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนและเครือข่าย ด้านการพยากรณ์อากาศ การบริหารจัดการน้ำ และการกู้ชีพกู้ภัย ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS