Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

ชุมชนเกตุแก้ว จ.อุบลราชธานี สร้างความมั่นคงทางอาหารชุมชน

(5 ม.ค.2563)
ชาวชุมชนเกตุแก้ว การจัดการภัยพิบัติระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟูภัยพิบัติน้ำท่วม หลังน้ำลดแล้ว การส่งเสริมด้านความมั่นคงทางอาหารเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ชวนคนในชุมชนร่วมกันทำ โดยเริ่มจากการทำผักสวนครัวรั้วกินได้หลังน้ำลด

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS