ผู้ว่าฯพังงา ซ้อมแผนและศึกษาเส้นทางอพยพหนีสึนามิ

(16 ก.ค.2566)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา และมูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรม เดินวิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ Walk & Run for Tsunami Learning 2023 : Evacuation route

เสริมความรู้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองเพื่อสื่อสารการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ

(30 มิ.ย.2566)
เสริมความรู้ให้กับแกนนำในพื้นที่ เพื่อให้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิสุขภาพและการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ โดย สสส. สป
สช.เขต10 และเทศบาลเมืองวารินชำราบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะกลุ่มเปราะบาง

(9-12 มิ.ย.2566)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายภาคอีสานกับเครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาศักยภาพแกนนำ นำความรู้สร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

อบรมเยาวชนใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาวเล

(6-8 มิ.ย.2566)
อบรมเยาวชนชาวเลใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการเข้าถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

(3 มิ.ย.2566)
สนับสนุนชุมชนป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

Pages