รมต.วัฒนธรรม เป็นประธาน สถาปนาเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ลำดับที่ 21

วันที่ 8 มีนาคม 2567 รมต.เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานในการสถาปนาพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ลำดับที่ 21 ณ ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนเผ่ามอแกลนบ้านทับปลา-ลำปี หมู่ที่ 8 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

เฉลิมฉลองพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์ชาวเลบ้านทับตะวัน

วันที่ 7 มีนาคม 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และภริยา ลงพื้นที่ร่วมแสดงความยินดี และชื่นชมพื้นที่เขตคุ้มครองวัฒนธรรมชาวเลทับตะวัน ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ผู้ว่าฯพังงา ซ้อมแผนและศึกษาเส้นทางอพยพหนีสึนามิ

(16 ก.ค.2566)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา และมูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรม เดินวิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ Walk & Run for Tsunami Learning 2023 : Evacuation route

เสริมความรู้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองเพื่อสื่อสารการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ

(30 มิ.ย.2566)
เสริมความรู้ให้กับแกนนำในพื้นที่ เพื่อให้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิสุขภาพและการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ โดย สสส. สป
สช.เขต10 และเทศบาลเมืองวารินชำราบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะกลุ่มเปราะบาง

(9-12 มิ.ย.2566)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายภาคอีสานกับเครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาศักยภาพแกนนำ นำความรู้สร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

Pages