Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

ขอเชิญชวนเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อ ส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

(19 ต.ค.2564)
ขอเชิญชวนเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อ ส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ผู้ซึ่งอยู่กับป่า-ทะเลมาช้านานก่อนมีสยามประเทศ ปัจจุบันเขายังใช้วิถีชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

"หยุดรื้อบาฆัด" มีหนังสือมาให้รื้อถอนบาฆั๊ดหรือเพิงพักของชาวเลเพื่อการดำรงวิถีชีวิต ที่อยู่ตามจุดต่าง ๆ ริมชายหาดโขดหิน เพื่อหลบมรสุม พายุ ฯลฯ

(17 ต.ค.2564)
หลังการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และการประกาศเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ ได้ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินแบบดั้งเดิมพึ่งพาตัวเองของชาวเล ทำให้ไม่มีสิทธิเข้าไปใช้พื้นที่ในการทำมาหากินดั้งเดิมได้ รวมถึงพื้นที่ “บากั๊ต”

5 ชุมชนชาวเลดั้งเดิมบนแผ่นดินเกาะภูเก็ต กลุ่มชายขอบที่การช่วยเหลือยังล่าช้า ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวสาร จากพิษโควิด-19

(11 ต.ค.2564)
5 ชุมชนชาวเลดั้งเดิมบนแผ่นดินเกาะภูเก็ต กลุ่มชายขอบที่การช่วยเหลือยังล่าช้า ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวสาร จากพิษโควิด-19 ทำให้กว่า 800 ครัวเรือนประสบปัญหาขาดแคลนด้านการเงินในการซื้อข้าวสารอาหาร  

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

เสียงจากชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- เนื้อหาในหนังสือ
- เสียงจากชาวบ้านบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน
- ชายทะเลที่บางขุนเทียน
 

 

Pages