ชาวเลหลีเป๊ะเดินหน้าวางแผนสร้างบ้านพอเพียง

(28 ม.ค.2564)
ชาวเลหลีเป๊ะเดินหน้าวางแผนสร้างบ้านพอเพียง สำหรับรอบปีงบประมาณ 2564  โดยได้รับการอนุมัติดำเนินการ จำนวน 95 หลังคาเรือน

เยาวชนชาวเลราไวย์ ร่วมกันทำแบบสำรวจ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

(15 ม.ค.2564)
เยาวชนชาวเลราไวย์ ร่วมกันทำแบบสำรวจ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อการจัดทำข้อมูลอาชีพภายในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

เยาวชนอาสาสำรวจข้อมูลชาวเล เพื่อเยียวยา สร้างความเข้มแข็ง

(31 ม.ค.2564)
เยาวชนอาสาสำรวจข้อมูลชาวเล เพื่อเยียวยา สร้างความเข้มแข็ง นำมาทำเป็นข้อมูลเพื่อการเยียวยาช่วยเหลือผู้ยากลำบากและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

Strengthening ethnic group ‘Chao Lay’ to drive laws and policies in cultural protected areas

(11 ม.ค.2564)
สำนักประชากรแห่งสหประชาชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลราไวย์ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน การแปรรูปอาหารทะเล การผลิต การจำหน่าย การตลาดออนไลน์

ประชุมแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

(11 ม.ค.2564)
มูลนิธิชุมชนไท ชุมชนชาวเลราไวย์ และโครงการการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ United Nations Development Programme - UNDP  Renaud Meyer UNDP ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ประชุมแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

Pages