ชาวเลราไวย์เริ่มระดมปลาเพื่อทำปลาแห้งส่งให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลอย

(11 ก.พ.2564)
ชาวเลราไวย์เริ่มระดมปลาเพื่อทำปลาแห้งส่งให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลอย เพราะทราบข่าวจากเครือข่ายฯทางภาคเหนือว่าชาวกะเหรี่ยงบางกลอยกินข้าวกับน้ำพริกมาหลายวันแล้ว

อบรมกลุ่มสตรีชาวเลสู่การผลิตสินค้าจากทะเลเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

(3 ก.พ.2564)
อบรมกลุ่มสตรีชาวเลสู่การผลิตสินค้าจากทะเลเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาสินค้าและการตลาดของอาหารทะเลแปรรูป บริหารจัดการตั้งแต่ขั้นตอนวัตถุดิบ การผลิต...

ชาวเลหลีเป๊ะเดินหน้าวางแผนสร้างบ้านพอเพียง

(28 ม.ค.2564)
ชาวเลหลีเป๊ะเดินหน้าวางแผนสร้างบ้านพอเพียง สำหรับรอบปีงบประมาณ 2564  โดยได้รับการอนุมัติดำเนินการ จำนวน 95 หลังคาเรือน

เยาวชนชาวเลราไวย์ ร่วมกันทำแบบสำรวจ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

(15 ม.ค.2564)
เยาวชนชาวเลราไวย์ ร่วมกันทำแบบสำรวจ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อการจัดทำข้อมูลอาชีพภายในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

เยาวชนอาสาสำรวจข้อมูลชาวเล เพื่อเยียวยา สร้างความเข้มแข็ง

(31 ม.ค.2564)
เยาวชนอาสาสำรวจข้อมูลชาวเล เพื่อเยียวยา สร้างความเข้มแข็ง นำมาทำเป็นข้อมูลเพื่อการเยียวยาช่วยเหลือผู้ยากลำบากและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

Strengthening ethnic group ‘Chao Lay’ to drive laws and policies in cultural protected areas

(11 ม.ค.2564)
สำนักประชากรแห่งสหประชาชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลราไวย์ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน การแปรรูปอาหารทะเล การผลิต การจำหน่าย การตลาดออนไลน์

Pages