DSI ลงชุมชนหลีเป๊ะทำข้อมูลแก้ปัญหาที่ดิน โดยนัดชาวบ้านชี้แผนที่ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินชาวบ้าน

(20 เม.ย.2564)
DSI ลงชุมชนหลีเป๊ะทำข้อมูลแก้ปัญหาที่ดิน โดยนัดชาวบ้านชี้แผนที่ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินชาวบ้าน โดย DSI ถ่ายภาพจากโดรน ในที่ดินพิพาท หลังจากนั้นมูลนิธิชุมชนไทได้ประสานไปยังทนายความของชาวบ้าน

แกนนำภูเก็ตและเยาวชนร่วมกันสำรวจข้อมูลชุมชน ทำฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมอาชีพชุมชน ฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรม

(6 มี.ค.2564)
แกนนำชุมชน เยาวชน และทีมอาสาเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ลงสำรวจชุมชนในจังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลการสำรวจได้ลงพื้นที่ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนทีได้รับผลกระทบจากโควิด 19

new normal วิถีชีวิตใหม่ แม่บ้านชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต สร้างอาชีพ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

(23 ก.พ.2564)
new normal วิถีชีวิตใหม่ แม่บ้านชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต สร้างอาชีพ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มูลนิธิชุมชนไท ได้ลงพื้นที่สนับสนุนกระบวนการรวมกลุ่ม จัดระบบกลุ่ม จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ในการแปรรูปปลาทะเลและการจัดทำตลาดออนไลน์

ปลาชาวเลราไวย์ มอบด้วยใจให้กะเหรี่ยงบางกลอยบน กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาก่อนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1

(22 ก.พ.2564)
ชาวเลชุมชนราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ออกเรือหาปลาในทะเล เพื่อนำปลาสด และนำมาตากแห้ง แล้วจะนำไปส่งให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลอย โดยจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น จากที่ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่เคยอาศัยอยู่หมู่บ้านใจแผ่นดิน ที่เป็นที่อยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน

ชาวเลราไวย์เริ่มระดมปลาเพื่อทำปลาแห้งส่งให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลอย

(11 ก.พ.2564)
ชาวเลราไวย์เริ่มระดมปลาเพื่อทำปลาแห้งส่งให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลอย เพราะทราบข่าวจากเครือข่ายฯทางภาคเหนือว่าชาวกะเหรี่ยงบางกลอยกินข้าวกับน้ำพริกมาหลายวันแล้ว

อบรมกลุ่มสตรีชาวเลสู่การผลิตสินค้าจากทะเลเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

(3 ก.พ.2564)
อบรมกลุ่มสตรีชาวเลสู่การผลิตสินค้าจากทะเลเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาสินค้าและการตลาดของอาหารทะเลแปรรูป บริหารจัดการตั้งแต่ขั้นตอนวัตถุดิบ การผลิต...

Pages