5 ชุมชนชาวเลดั้งเดิมบนแผ่นดินเกาะภูเก็ต กลุ่มชายขอบที่การช่วยเหลือยังล่าช้า ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวสาร จากพิษโควิด-19

(11 ต.ค.2564)
5 ชุมชนชาวเลดั้งเดิมบนแผ่นดินเกาะภูเก็ต กลุ่มชายขอบที่การช่วยเหลือยังล่าช้า ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวสาร จากพิษโควิด-19 ทำให้กว่า 800 ครัวเรือนประสบปัญหาขาดแคลนด้านการเงินในการซื้อข้าวสารอาหาร  

ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ประจำประเทศไทย เยี่ยมชุมชนชาวเลราไวย์ ฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคง

(12 ก.ค.2564)
คุณรโนด์ เมแยร์ (Mr.Renaud Meyer) เจ้าหน้าที่โครงการสหประชาชาติ (UNDP)  เป็นผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ประจำประเทศไทย และ คุณโลวิต้า รามกุทธี (Ms.Lovita Ramgutee) รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ลงตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนราไวย์

DSI ลงชุมชนหลีเป๊ะทำข้อมูลแก้ปัญหาที่ดิน โดยนัดชาวบ้านชี้แผนที่ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินชาวบ้าน

(20 เม.ย.2564)
DSI ลงชุมชนหลีเป๊ะทำข้อมูลแก้ปัญหาที่ดิน โดยนัดชาวบ้านชี้แผนที่ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินชาวบ้าน โดย DSI ถ่ายภาพจากโดรน ในที่ดินพิพาท หลังจากนั้นมูลนิธิชุมชนไทได้ประสานไปยังทนายความของชาวบ้าน

แกนนำภูเก็ตและเยาวชนร่วมกันสำรวจข้อมูลชุมชน ทำฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมอาชีพชุมชน ฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรม

(6 มี.ค.2564)
แกนนำชุมชน เยาวชน และทีมอาสาเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ลงสำรวจชุมชนในจังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลการสำรวจได้ลงพื้นที่ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนทีได้รับผลกระทบจากโควิด 19

new normal วิถีชีวิตใหม่ แม่บ้านชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต สร้างอาชีพ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

(23 ก.พ.2564)
new normal วิถีชีวิตใหม่ แม่บ้านชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต สร้างอาชีพ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มูลนิธิชุมชนไท ได้ลงพื้นที่สนับสนุนกระบวนการรวมกลุ่ม จัดระบบกลุ่ม จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ในการแปรรูปปลาทะเลและการจัดทำตลาดออนไลน์

ปลาชาวเลราไวย์ มอบด้วยใจให้กะเหรี่ยงบางกลอยบน กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาก่อนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1

(22 ก.พ.2564)
ชาวเลชุมชนราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ออกเรือหาปลาในทะเล เพื่อนำปลาสด และนำมาตากแห้ง แล้วจะนำไปส่งให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลอย โดยจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น จากที่ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่เคยอาศัยอยู่หมู่บ้านใจแผ่นดิน ที่เป็นที่อยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน

Pages