ชาติพันธุ์ชาวเล

ประชุมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล พัฒนาคุณภาพชีวิต

(18 มี.ค.66)
มูลนิธิชุมชนไทประชุมชาวบ้านชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ชุมชนตูโป๊ะทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล  เพื่อทำแผนพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ 

แก้ปัญหาคืนสัญชาติให้กับชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น

(14 มี.ค.66)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลให้กับชาวเลและคนไทยพลัดถิ่นเกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

ปลัดกระทรวงยุติธรรมหาทางออกการแก้ปัญหาชาวเลราไวย์

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม หลังจากลงพื้นที่ได้รับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนชาวเล ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท ได้กล่าวว่ามีแนวทางในการแก้ปัญหา
Subscribe to RSS - ชาติพันธุ์ชาวเล