คุณภาพชีวิต ที่ดิน ที่อยู่อาศัย

สัมมนาสรุปบทเรียนการเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย

(20-22 มี.ค.66)
จากรูปธรรมการแก้ปัญหาสู่การผลักดันด้านนโยบายเพื่อสร้างพลังร่วมในการทำงานอย่างบูรณาการ

ประชุมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล พัฒนาคุณภาพชีวิต

(18 มี.ค.66)
มูลนิธิชุมชนไทประชุมชาวบ้านชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ชุมชนตูโป๊ะทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล  เพื่อทำแผนพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ 

แพทย์แผนไทยทางรอดสังคมไทย

(18 มี.ค.66)
แพทย์แผนไทย ไม่ได้ทำเพื่อสู้กับแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ทำเพื่อไปด้วยกัน และ"โรงพยาบ้าน”  คือ บ้านที่มีคนเปราะบาง คนแก่ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องมีคนดูแล จะให้มีการออกแบบในการดูแล ครบวงจร โดยผู้ดูแลประจำบ้านนั้น ๆ

Pages

Subscribe to RSS - คุณภาพชีวิต ที่ดิน ที่อยู่อาศัย