พังงาแห่งความสุข

  

เนื้อหาในหนังสือ

- บทที่ 1 สู่เส้นทาง...พังงาแห่งความสุข
- บทที่ 2 พังงาแห่งความสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้
- บทที่ 3 “นำร่วม” กระบวนการสร้างพังงาแห่งความสุข
- บทที่ 4 พังงา...หลากหลายความสุขที่คุณสัมผัสได้

คู่มือการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- ทำไมต้องทำแผนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
- กระบวนการเตรียมชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
- การทำผังวงจรชีวิตชุมชนรับมือภัยพิบัติ
- การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง-ผังชุมชน
- การจัดระบบสนับสนุนชุมชน
- ตัวอย่างพื้นที่ท่าหิน จ.สงขลา และ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
- คู่มือการอบรมวิทยุสื่อสาร เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

 

 

80 ปี อคิน รพีพัฒน์

  

เนื้อหาในหนังสือ

- บทที่ 1 80 ปี อคิน รพีพัฒน์
- บทที่ 2 บทเรียนจาก...อคิน
- บทที่ 3 กระบวนการยุติธรรม
- บทที่ 4 อาจารย์อคิน กับความห่วงใย
.....

อิตติฮาด ชุมชนศรัทธา "กัมปงตักวา"

  

เนื้อหาในหนังสือ

กองทุนกีรออาตี*...ธนาคารทองบ้านแยะใน
- บทที่ 1 บ้านชายแดนไทย-มาเลย์
- บทที่ 2 ฟันเฟืองริเริ่ม
- บทที่ 3 สร้างกระบวน
- บทที่ 4 โครงการทองลอยฟ้า
- บทที่ 5 สวัสดิการ..ผ่อนหนักเป็นเบา
- บทที่ 6 ไม่นำโดยศาสนา ไม่สำเร็จ

กรณีบ้านชุมบก
- บทที่ 1 ชุมชนคนชุมบก
- บทที่ 2 สะสมประสบการณ์ ค้นหาแนวทาง วิเคราะห์ตัวเอง
- บทที่ 3 ก่อนจะก่อตั้งออมทรัพย์อิตติฮาด*
- บทที่ 4 อิตติฮาดกลุ่มออมทรัพย์เพ่อื ความสามัคคี
- บทที่ 5 วิธีคิด..พลิกความขัดแย้งสร้างคุณภาพชีวิต
- บทที่ 6 คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไป
- บทที่ 7 วงจรกระบวนการสำคัญ
- บทที่ 8 วิสัยทัศน์และความหวังชุมชนในฝันบ้านชุมบก

พลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมใจสู้ภัยพิบัติ

  

เนื้อหาในหนังสือ

- จากคลื่นสึนามิ สู่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาของเครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา
- พลัง...สู้ภัยด้วยใจชุมชนของเครือข่ายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
- จากวิกฤตน้ำท่วมซ้ำซาก ถึงต้นแบบบ้านลอยน้ำของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
- ศูนย์เรียนรู้จัดการภัยพิบัติ วิถี โหนด นา เล ของตำบลท่าหิน คาบสมุทรสทิงพระ สงขลา
- พลังความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติของเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน

Pages