พรานบ้าน พรานเมือง

  

เนื้อหาในหนังสือ

- การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาที่อยู่อาศัย
- การส่งเสริมธุรกิจชุมชน
- การออมทรัพย์ชุมชน
- การจัดการขยะโดยองค์กรชุมชน
- การพัฒนาสวัสดิการชุมชน เด็ก คนชรา
- การพัฒนาภาคประชาชน

เสียงจากชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- เนื้อหาในหนังสือ
- เสียงจากชาวบ้านบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน
- ชายทะเลที่บางขุนเทียน
 

 

Pages