ชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา

  

เนื้อหาในหนังสือ

- บริบทปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- ชุมชนศรัทธา ทางรอดของประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
- การดำเนินงานโครงการชุมชนศรัทธา
- ผลการดำเนินโครงการชุมชนศรัทธา
- กรณีศึกษาชุมชนศรัทธา

Pages