ประสบภัย ประสบการณ์ ประสานเพื่อน

  

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิแล้ว 1 ปี โดยผู้ประสบภัย-ผู้ประสานงาน ได้รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ทั้งหมดมาเพื่อเป็นความรู้

เนื้อหาที่สำคัญ
- ฟื้นฟูชุมชนอันดามันหลังสึนามิ
- ฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ
- หลากหลายลีลากับการพัฒนาหลังสึนามิ
- การฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิของประเทศต่าง ๆ ในเอเซีย
- เรื่องราวการฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิในจังหวัด ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล

 

"สึนามิ" คลื่นแห่งการปฏิรูป

  

เนื้อหาในหนังสือ

สึนามิ : คลื่นแห่งการเรียนรู้
บทที่ 1 บทเรียนและประสบการณ์ในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
บทที่ 2 บทเรียนจากการฟื้นฟูชีวิตและชุมชนผู้ประสบภัยสึนามิ
บทที่ 3 ความงอกงามของขบวนการประชาชนหลังภัยสึนามิ
บทที่ 4 บทเรียนภัยพิบัติสู่การปฏิรูป
บทที่ 5 เรื่องเล่าจากผู้ประสบภัยและอาสาสมัครสึนามิ
บทที่ 6 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประสบภัยในต่างประเทศ

เล่าประสบการณ์ เครือข่ายชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

  

เนื้อหาในหนังสือ

- กลไกการขับเคลื่อนงานเครือข่าย
- รูปธรรมความสำเร็จ
- ประมวลภาพกิจกรรมประทับใจเครือข่าย
- ประวัติและผลงาน

 

คลายปม คดีที่ดินคนจน

  

เนื้อหาในหนังสือ

ความจริงของคดีที่ดินและกระบวนการยุติธรรม
- ชุมชนเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
- ชุมชนหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี
- ชุมชนทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
- ชุมชนชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
- ชุมชนทับยาง จังหวัดพังงา

- ความไม่เป็นธรรมในคดีที่ดิน
- การอภิปรายและตั้งข้อสังเกตทางวิชาการ
- แนวทางจัดการปัญหาความไม่เป็นธรรมคดีที่ดินของราษฎรยากจน

กระบวนการเตรียมชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ

  

เรื่องราวกระบวนการเตรียมชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ กรณีชุมชนบ้านน้ำเค็ม ชุมชนที่แทบล่มสลายจากเหตุการณ์สึนามิ กลายมาเป็นชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการภัยพิบัติ

เนื้อหาที่สำคัญ

- สิบหลักการสำคัญของการจัดการภัยพิบัติ
- สี่ด้านการเตรียมรับวิกฤติ
- สี่อย่างด้านการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ
- เก้าเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย

Pages