สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน "คูสว่างดมเดล"

  

กระบวนการรับมือภัยพิบัติ โดยพลังชุมชน "คูสว่างโมเดล พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก"

เรื่องราวกระบวนการจัดการภัยพิบัติด้วยพลังชุมชนและเครือข่ายที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจ และสรุปบทเรียนของสมาชิกชุมชนผู้ประสบภัยนำ้ท่วมซ้ำซากและผสมผสานกับประสบการณ์ รวมทั้งภูมิปัญญาที่มี ทั้งนี้ยังเป็นการปฏิบัติการเบื้องต้นที่ต้องยังมีการพัฒนาต่อเนื่อง

 

วิกฤติ วิถีชาวเล

 

เนื้อหาในหนังสือ

- วิถีที่คงอยู่... คู่ทะเล
- ผลพวงการพัฒนา... ก่อความเหลื่อมล้ำ
- วันที่หมู่บ้าน และชายหาด... ของหนูอาจหายไป
- ชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว ใช้วัฒนธรรมสู้... เพื่อดำรงตัวตน
- เราจะปกป้องสุสานวิญญาณบรรพบุรุษ
- ชีวิตเรา... ชาวเล เรียบง่ายบนความทุกข์
- ประเพณีประจำปี ความหมายของการรวมญาติ... ชาวเล
- มอแกน ดวงตาอันเก่าแก่แห่งอันดามัน
- โศกนาฏกรรมเล็กๆ บนเกาะเล็กๆ ที่กำลังจะถูกลืม
- จดหมายจากมอแกน
- ทวงคืน ‘สุสานอูรักราโว้ย’ ในเกาะเฮ
- พิธีหล่อโบงของมอแกนเกาะสุรินทร์ ลมหายใจแผ่วเบาของอันดามัน
- วิถีชีวิตประมง... วิถีชาวเลอันดามัน... กับมติ ครม.ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
- ปฏิรูปประเทศไทย... ไหนเลยต้องปล่อยให้ชาวเล ถูกขับไล่
- หนี้กรรม… หนี้คน... หรือหนี้ชีวิต... ชาวเลราไวย์
- ขอสายรุ้งแห่งความหวังอันเจิดจ้า ทาบทาชีวิตชาวมอแกน
- วิถีชีวิตมอแกน ความงามท่ามกลางโลกทุนนิยม

ชีวิตเปลือยเปล่า ของไทยพลัดถิ่น

  

ชีวิตที่เปลือยเปล่า ของไทยพลัดถิ่น

ไทยพลัดถิ่นทำมาหากิน ปฏิบัติความเป็นไทย ทำบุญเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำและสองด้านของภูเขา พวกเขาเป็นไทย หาใช่พม่า เพียงแต่รัฐไทยไม่ให้เขาเป็นไทย เพราะรัฐไทยหยุดยั้งความเป็นไทยไว้ที่พรมแดนธรรมชาติ...เอาพรมแดนธรรมชาติแบ่งชีวิต แบ่งไทย มิได้เอาพรมแดนความเป็นชาติและความเป็นไทยแบ่งความเป็นไทยและความเป็นชาติออกจากพม่า ชาติและไทยส่วนหนึ่งจึงกลายเป็นคนไทยพลัดถิ่น ชีวิตไทยพลัดถิ่นจึงเป็นชีวิตที่ไร้สิทธิ ไร้เสียง เป็นชีวิตที่เปลือยเปล่า ไร้ความหมาย ไม่มีที่ไป และไปไหนไม่ได้ ...

เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

  

เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

"เมืองน่าอยู่" ทิศทางที่ทุกคนในเมืองมีความเท่าเทียมกันในการพัฒนา สามชุก ตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี , เมืองเก่าถนนยมจินดา จ.ระยอง , หนองจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน , คลองแม่ข่า/พื้นที่วัฒนธรรมย่านวัดเกตุ จ.เชียงใหม่ , อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อม จ.แพร่ , ภาพเก่าเล่าขาน จ.อุตรดิตถ์ , ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน จ.อุบลราชธานี , ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมย่านบ้านเก่า/อนุรักษ์คูเมืองโบราณ จ.มหาสารคาม , ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำปัตตานี จ.ปัตตานี , พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช , คนหนุ่มสาวบำบัดน้ำเสียด้วยน้ำหมักชีวภาพ จ.ระนอง , อนุรักษ์คลองอู่ตะเภาเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา

พลังร่วมสร้าง

  

พลังร่วมสร้าง สวัสดิการพื้นฐานองค์กรชุมชน

สนับสนุนโดย :

  • คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเซียและแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ
  • สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Pages