ชุมชนปลากะตักพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ยกระดับกลุ่มอาชีพ

ชุมชนปลากะตักพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ยกระดับกลุ่มอาชีพ หลังจากที่มูลนิธิชุมชนไทได้มาจัดกระบวนการชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบวางระบบให้กลุ่มมีความแข็มแข็ง
 

เครือข่ายภัยพิบติอุบลฯวางแผนกิจกรรมปี 2566

อาสาสมัครชุมชนป้องกันภัยพิบัติ (อช.ปภ) เครือข่ายจัดการภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานีและมูลนิธิชุมชนไท ประชุมขับเคลื่อนงานทุกด้าน

มูลนิธิชุมชนไท  จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายส่งเสริมความรู้ให้ชาวบ้านอุบลราชธานี

13 ธ.ค.2565 เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท 
จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมาย คปสม. เพื่อตอบข้อสงสัยรวมถึงค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องในสมาชิก 

เยี่ยมคนไทยพลัดถิ่นแก้ปัญหาสัญชาติและผลกระทบจากภัยพิบัติ

2 ธ.ค.2565 มูลนิธิชุมชนไท ลงพื้นที่เกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อติดตามการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค กรณีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน 13 หลังคาเรือน และการแก้ไขปัญหาสัญชาติ

ประคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการบริหารองค์กร จังหวัดพังงา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการบริหารองค์กร จังหวัดพังงา หลังมีการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยในการประชุมได้แนะนำตัวและประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยนงานที่ผ่านมา และการสนับสนุนการขับเคลื่อนต่อไป

ชาวเลลุกขึ้นมารณรงค์ขอให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

(22 ต.ค.2564)
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย  ตามเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่ง ความตระหนักในเรื่องราวของตนเอง วันนี้พี่น้องได้ลุกขึ้นมารณรงค์เข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ตาม (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. ....

Pages