ขอเชิญชวนเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อ ส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

(19 ต.ค.2564)
ขอเชิญชวนเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อ ส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ผู้ซึ่งอยู่กับป่า-ทะเลมาช้านานก่อนมีสยามประเทศ ปัจจุบันเขายังใช้วิถีชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

"หยุดรื้อบาฆัด" มีหนังสือมาให้รื้อถอนบาฆั๊ดหรือเพิงพักของชาวเลเพื่อการดำรงวิถีชีวิต ที่อยู่ตามจุดต่าง ๆ ริมชายหาดโขดหิน เพื่อหลบมรสุม พายุ ฯลฯ

(17 ต.ค.2564)
หลังการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และการประกาศเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ ได้ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินแบบดั้งเดิมพึ่งพาตัวเองของชาวเล ทำให้ไม่มีสิทธิเข้าไปใช้พื้นที่ในการทำมาหากินดั้งเดิมได้ รวมถึงพื้นที่ “บากั๊ต”

5 ชุมชนชาวเลดั้งเดิมบนแผ่นดินเกาะภูเก็ต กลุ่มชายขอบที่การช่วยเหลือยังล่าช้า ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวสาร จากพิษโควิด-19

(11 ต.ค.2564)
5 ชุมชนชาวเลดั้งเดิมบนแผ่นดินเกาะภูเก็ต กลุ่มชายขอบที่การช่วยเหลือยังล่าช้า ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวสาร จากพิษโควิด-19 ทำให้กว่า 800 ครัวเรือนประสบปัญหาขาดแคลนด้านการเงินในการซื้อข้าวสารอาหาร  

ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ประจำประเทศไทย เยี่ยมชุมชนชาวเลราไวย์ ฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคง

(12 ก.ค.2564)
คุณรโนด์ เมแยร์ (Mr.Renaud Meyer) เจ้าหน้าที่โครงการสหประชาชาติ (UNDP)  เป็นผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ประจำประเทศไทย และ คุณโลวิต้า รามกุทธี (Ms.Lovita Ramgutee) รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ลงตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนราไวย์

DSI ลงชุมชนหลีเป๊ะทำข้อมูลแก้ปัญหาที่ดิน โดยนัดชาวบ้านชี้แผนที่ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินชาวบ้าน

(20 เม.ย.2564)
DSI ลงชุมชนหลีเป๊ะทำข้อมูลแก้ปัญหาที่ดิน โดยนัดชาวบ้านชี้แผนที่ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินชาวบ้าน โดย DSI ถ่ายภาพจากโดรน ในที่ดินพิพาท หลังจากนั้นมูลนิธิชุมชนไทได้ประสานไปยังทนายความของชาวบ้าน

อบรมตลาดออนไลน์ขายสินค้าชุมชนกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง เพิ่มช่องทางรอดในสถานการณ์โควิด

(10 มี.ค.2564)
อบรมขายของออนไลน์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ นำเสนอของดีมีคุณภาพของแต่ละชุมชน 

Pages