ประชุมชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร

(14 มี.ค.66)
ประชุมชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แก้ปัญหาคืนสัญชาติให้กับชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น

(14 มี.ค.66)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลให้กับชาวเลและคนไทยพลัดถิ่นเกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

ลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงใหม่สู่สังคมรู้เท่าทันภัยพิบัติ

(14 มี.ค.2566)
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจะรุนแรงขึ้น และหากเราไม่พร้อม เราก็จะเป็นประสบภัยพิบัติกันทุกคน เพราะเราทุกคนคือผู้เสี่ยงประสบภัยพิบัติทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ วางแผน การเตรียมความพร้อม จะทำให้เราปลอดภัยเมื่อภัยมาและจะไม่กลายเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ

ปลัดกระทรวงยุติธรรมหาทางออกการแก้ปัญหาชาวเลราไวย์

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม หลังจากลงพื้นที่ได้รับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนชาวเล ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท ได้กล่าวว่ามีแนวทางในการแก้ปัญหา

เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ประชุมกำหนดเป้าหมายการทำงาน

มูลนิธิชุมชนไทจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต พัฒนาสร้างกระบวนการเรียนรู้ จัดทำข้อมูลนำเสนอนโยบาย สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิต

เปิดศูนย์เรียนรู้รมณีย์จัดการทรัพย์แบ่งปันสุข "สถาบันการเรียนรู้ตำบลรมณีย์ จังหวัดพังงา"

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน เปิดศูนย์เรียนรู้รมณีย์จัดการทรัพย์แบ่งปันสุข "สถาบันการเรียนรู้ตำบลรมณีย์ จังหวัดพังงา"  

Pages