แกนนำภูเก็ตและเยาวชนร่วมกันสำรวจข้อมูลชุมชน ทำฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมอาชีพชุมชน ฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรม

(6 มี.ค.2564)
แกนนำชุมชน เยาวชน และทีมอาสาเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ลงสำรวจชุมชนในจังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลการสำรวจได้ลงพื้นที่ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนทีได้รับผลกระทบจากโควิด 19

อบรมอาสาสมัคร 5 อำเภอนครศรีธรรมราช ต่อเรือ ซ่อมเรือ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

(5-6 มี.ค.2564)
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการต่อเรือเพื่อชุมชนในยามเกิดภัยพิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ผู้ว่าฯระนองเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน

(1 มี.ค.2564)
ผู้ว่าฯระนองเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนและเครือข่าย ด้านการพยากรณ์อากาศ การบริหารจัดการน้ำ และการกู้ชีพกู้ภัย ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน

อบรมอาสาสมัคร หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

(23-24 ก.พ.2564)
เครือข่ายเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดสตูล ได้เข้าอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฐมพยาบาล

new normal วิถีชีวิตใหม่ แม่บ้านชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต สร้างอาชีพ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

(23 ก.พ.2564)
new normal วิถีชีวิตใหม่ แม่บ้านชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต สร้างอาชีพ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มูลนิธิชุมชนไท ได้ลงพื้นที่สนับสนุนกระบวนการรวมกลุ่ม จัดระบบกลุ่ม จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ในการแปรรูปปลาทะเลและการจัดทำตลาดออนไลน์

ปลาชาวเลราไวย์ มอบด้วยใจให้กะเหรี่ยงบางกลอยบน กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาก่อนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1

(22 ก.พ.2564)
ชาวเลชุมชนราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ออกเรือหาปลาในทะเล เพื่อนำปลาสด และนำมาตากแห้ง แล้วจะนำไปส่งให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลอย โดยจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น จากที่ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่เคยอาศัยอยู่หมู่บ้านใจแผ่นดิน ที่เป็นที่อยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน

Pages