ลงนามปฏิญญาอ่าวลันตา ว่าด้วยการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

(25 เม.ย.2566)
ประกาศ “ปฏิญญาอ่าวลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอำเภอเกาะลันตาจะจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกกลางในการปฏิญญานี้ไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนาลันตาที่ยั่งยืน Blue & Green Island

โครงการพัฒนาและเสริมพลังกลุ่มเปราะบางในเมืองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี แก้ปัญหาบัตรประชาชน

(23 เม.ย.2566)
โครงการพัฒนาและเสริมพลังกลุ่มเปราะบางในเมืองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี เมืองภูเก็ต ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต สสส. เพื่อให้ความรู้และจัดกระบวนการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะ (บัตรประชาชน) ของกลุ่มเปราะบางเมืองภูเก็ต

มูลนิธิชุมชนไท สสส. รวมกับท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต แก้ปัญหากลุ่มเปราะบางเรื่องบัตรประชาชน ที่อยู่อาศัย อาชีพ

(22 เม.ย.2566)
ร่วมแก้ปัญหากลุ่มเปราะบางทั้งเรื่องผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน เรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องอาชีพ ของคนจนเมือง ร่วมกับ พม.จังหวัด , ศพส.40 ภูเก็ต , เทศบาลตำบลรัษฏา ภูเก็ต  เพื่อป้องกันและส่งเสริมระบบสุขภาพคนเปราะบางในเมืองภูเก็ตร่วมกัน

พัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล

(21 เม.ย.2566)
มูลนิธิชุมชนไท พัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเปราะบางและคนจนเมือง

การจัดการภัยพิบัติเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช

(19 เม.ย.2566)
การจัดการภัยพิบัติเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช : จากรูปธรรมนี้สามารถขยายไปสู่นโยบายการจัดการภัยพิบัติชุมชน นโยบายส่งเสริมชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนจัดการภัยได้ด้วยตัวเองได้

ตลาดวัฒนธรรมชาวเล (อูรักราโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล) ดินแดนแห่งชาติพันธุ์ดั้งเดิม ที่ประกาศให้เกาะหลีเป๊ะเป็นเขตแดนของสยาม

(4 เม.ย.2566)
ขอเชิญสนับสนุนกองทุนพัฒนาพื้นที่ชาวเลเกาะหลีเป๊ะเป็น 1.ตลาดชาวเล 2.ศูนย์วัฒนธรรม-วิถีชีวิต 3.ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ บนดินแดนแห่งชาติพันธุ์ดั้งเดิม ที่ประกาศให้เกาะหลีเป๊ะเป็นเขตแดนของสยาม

Pages