อาสาสมัครนครศรีฯ สร้างแพเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม

(31 ม.ค.2564)
ทำแพ (hand mand) ขนาดความยาว 2 เมตร ตามภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการเข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ จากบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม

ชาวเลหลีเป๊ะเดินหน้าวางแผนสร้างบ้านพอเพียง

(28 ม.ค.2564)
ชาวเลหลีเป๊ะเดินหน้าวางแผนสร้างบ้านพอเพียง สำหรับรอบปีงบประมาณ 2564  โดยได้รับการอนุมัติดำเนินการ จำนวน 95 หลังคาเรือน

คนไทยพลัดถิ่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ความอยู่รอดจากภัยพิบัติโควิด-19

(19 ม.ค.2564)
ณ บ้านไร่เครา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนคนไทยพลัดถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สร้างฐานในการดำรงชีพ โดยการสร้างเเปลงผักไว้กินในยามที่เจอสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ

เยาวชนชาวเลราไวย์ ร่วมกันทำแบบสำรวจ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

(15 ม.ค.2564)
เยาวชนชาวเลราไวย์ ร่วมกันทำแบบสำรวจ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อการจัดทำข้อมูลอาชีพภายในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ชุมชนหนองผำ จ.อุบลราชธานี เช็คอุปกรณ์ดับเพลิง เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

(14 ม.ค.2564)
ชาวบ้านชุมชนหนองผำ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ร่วมกันตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในชุมชนและครัวเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

เยาวชนอาสาสำรวจข้อมูลชาวเล เพื่อเยียวยา สร้างความเข้มแข็ง

(31 ม.ค.2564)
เยาวชนอาสาสำรวจข้อมูลชาวเล เพื่อเยียวยา สร้างความเข้มแข็ง นำมาทำเป็นข้อมูลเพื่อการเยียวยาช่วยเหลือผู้ยากลำบากและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

Pages