ชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา

(20 ก.พ.2564)
มูลนิธิชุมชนไท โดยการสนับสนุนของ สสส. และความร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เดินหน้าสนับสนุนเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน จ.นครศรีฯ จัดกิจกรรม "การสื่อสารเพื่อการเตือนภัย" จากการอ่านพยากรอากาศด้วยตัวเอง

ชาวเลราไวย์เริ่มระดมปลาเพื่อทำปลาแห้งส่งให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลอย

(11 ก.พ.2564)
ชาวเลราไวย์เริ่มระดมปลาเพื่อทำปลาแห้งส่งให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลอย เพราะทราบข่าวจากเครือข่ายฯทางภาคเหนือว่าชาวกะเหรี่ยงบางกลอยกินข้าวกับน้ำพริกมาหลายวันแล้ว

ประชุมทีมอาสาภัยพิบัติชุมชนอุบลราชธานี วางแผนเตรียมพร้อมน้ำท่วมปี 64

(6 ก.พ.2564)
อาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติอุบลราชธานี (อชปภฺ) จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมในปี 2564 ไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้มีการจัดเตรียมทำแผน เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ

อบรมกลุ่มสตรีชาวเลสู่การผลิตสินค้าจากทะเลเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

(3 ก.พ.2564)
อบรมกลุ่มสตรีชาวเลสู่การผลิตสินค้าจากทะเลเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาสินค้าและการตลาดของอาหารทะเลแปรรูป บริหารจัดการตั้งแต่ขั้นตอนวัตถุดิบ การผลิต...

อาสาสมัครจัดการภัยพิบัตินครศรีฯ บันทึกความร่วมมือกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

(1 ก.พ.2564)
บันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความเข้มแข็งจัดการสาธารณะภัยได้แบบยั่งยืน  ระหว่าง #เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ #ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

อาสาสมัครจัดการภัยพิบัตินครศรีฯ ถอดบทเรียน เพิ่มความเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

(31 ม.ค.2564)
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เรียนรู้ว่า ถ้ามีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ มีการป้องกันไว้ดี เราก็จะอยู่รอดปลอดภัยในยามเกิดภัยพิบัติได้

Pages